Основна інформація

Українська Земля є останнім невкраденим олігархами ресурсом! Нам нав’язують необхідність продажу землі та вже почали реалізовувати свої злочинні наміри. Земля з точки зору засадничої та доктринальної є – по-перше, невідтворюваним багатством нашої нації, по-друге, об’єктом права спільної власності всього Українського народу. Земля сільськогосподарського призначення виконує безпекові та націєтворчі функції забезпечення репродуктивної життєздатності Українського Народу та збереження нашого генофонду! Земля як природній об’єкт не може бути відокремленою від інших ресурсів чи вилученою із довкілля, вона становить єдине місце життєдіяльності людей та середовище знаходження всіх живих організмів і є частиною екосистеми планети. Природні властивості землі як репродуктивного ресурсу є обмеженими і на відміну від речей (майна) не можуть збільшуватися.

Рейтинг: 0
Створен 2 роки назад