На захист Української Землі

Захист Рідної Землі

Що для українців є ЗЕМЛЯ, яку дарував БОГ нашому Народу

  1. ЗЕМЛЯ є територіальною Основою Української Нації. Усі українці мають розглядати Землю, як особливий об’єкт державно-національного суверенітету і національної безпеки і відповідно до статей 17 і 65 Конституції України захищати її від будь-яких зазіхань будь то захоплення силою чи передача або продаж іноземцям.

  2. ЗЕМЛЯ є природньою базою матеріального-біологічного забезпечення ЖИТТЯ Української нації. На землі сільськогосподарського призначення вирощується набір важливих харчових продуктів для існування генофонду Українського Народу, дбати про збереження якого Є обов’язок державної влади (стаття 16 Конституції України).

  3. ЗЕМЛЯ є незамінним засобом виробничої діяльності, що пов’язаний з різноманітною плодючістю землі сільськогосподарського призначення. Якщо такий життєзабезпечувальний засіб опиниться поза власністю Українського Народу, а в руках закордонних чи олігархічних «благодетелів», то Український Народ не зможе вирощувати харчові продукти і втратить особливе право розпорядження ними, що призведе до голодування на цій території.

  Народні депутати України, голосуванням у березні 2020 року і у квітні 2021 року за закони щодо обігу, а фактично товарного ринку Землі та способу розпорядження нею, а також натхненники, пропагандисти і проштовхувачі ідей сумнівного ринку землі, взяли на себе відповідальність за land grabbing – «захоплення землі», тобто за ліквідацію спільного права українців на свою землю, як основи і коду Української Нації.

  Засадничо-висхідні принципи Конституції України, щодо землі, як національного багатства і одночасно об’єкту власності всього Українського Народу, були закладені установчою владою у Розділі І Конституції України. Вони визначають основу нашого конституційного ладу і підвалини суспільних відносин в Україні, тому є обов’язковими орієнтирами для всього суспільного життя в Україні. Зміна цих принципів є зміною конституційного ладу у державі.

  Проте носієм суверенітету в Україні є НАРОД, а не органи влади. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно Українському Народу, як носію суверенітету і це право не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами (частина 3 статті 5 Конституції).

  ________________________________

  Суддя Конституційного Суду України у відставці Віктор Шишкін