Розбудова Суспільної Системи

Суспільна Система урядування створюється на основі традиційних проявів самоорганізації українців, визначальними серед яких стали громадянська співдія під час Майдану Гідності та організація оборони України від московської агресії.

Суспільна Система є незалежною від політичних, урядових, бізнесових, іноземних ресурсів, інтересів та впливів. Її формування та розбудова відбувається за рахунок зусиль,часу та діяльності організаторів та учасників задля припинення розвалу держави Україна та побудови нової країни в інтересах українського народу.

Наразі розпочинається відкрита розбудова Суспільної Системи - спільної справи відповідальних,активних і дієвих громадян, як об’єднаних в організації, групи так і окремих осіб. Незалежно від віку,освіти,статі, досвіду чи фаху.

Суспільна Система - спільна справа тих,хто беззаперечно сприймає базовий та не вичерпний перелік цінностей і засад,як споріднений з його світоглядом і баченням майбутньої України.

На теперішньому етапі до розбудови Суспільної Системи долучаються лише ті українські громадяни, хто активно буде діяти ,як в розбудові цього нового організаційного утворення нашого суспільства, так і в розв’язазанні поточних управлінських задач в країні. Громадяни,які мають ідеї,проекти, розробки,поради тощо, але не беруть дієвої участі в розбудові Суспільної Системи чи в розв’язанні поточних завдань врядування - до співпраці на початковому етапі не залучатимуться.

Поточні управлінські завдання країни Суспільна Система урядування буде брати до розв’язання залежноі від досягнутої спроможності організації та від величини їх небезпеки для української нації. Швидша розбудова і злагодження співдії учасників Суспільної Системи урядування дозволить скоріше брати до розв’язання усі найважливіші загрози в Україні. Основним же завданням Суспільної Системи є повна перебудова країни із зміною існуючої олігархічної системи управління на мережеву систему електронної демократії.

Суспільна Система формується за принципом горизонтальної мережевої самоорганізовуємої системи, згрупованої за напрямками діяльності, зайнятістю у задачах чи секторах урядування, за масштабністю діяльності,надійністю в зобов’язаннях тощо. Самоорганізація передбачає проявлення учасниками ініціативи та пропозиції співдії для втілення ідеї чи розв’язання проблеми.

До розробки та обговорення правил,планів, різних документів,систем управління та співдії тощо на початковому етапі залучаються компетентні громадяни лише з учасників Суспільної Системи урядування. Так само до прийняття рішень залучаються лише чинні учасники з урахуванням проявленої компетентності та в залежності від потреб конфіденційності. Прийняття рішень відбувається на колегіальній основі.

Суспільна Система не має іноземних, політичних, урядових,олігархічних чи будь-яких інших централізованих ресурсів і будує свою діяльність за рахунок можливостей її учасників. Тому звертатись до організаторів за ресурсами на теперішньому етапі є безпідставним.Такий незалежний ресурсний стан сприяє досягненю високої чистоти критеріїв у відстоюванні національних інтересів українського народу, хоча дещо сповільняє розбудову організації.

Громадяни та організації, котрі стали чинними учасниками Суспільної Системи мають за обов’язок як напрацьовувати та удосконалювати необхідні правила, документи, розв’язання тощо, так і визначатись при прийнятті відповідних рішень та їх виконанні.

Суспільна Система розбудовується як організація нового типу.Тому до її роботи не залучаються політичні організації,владні органи,іноземні резиденти, а також пов’язані з ними особи,їх агенти,апологети, беніфіциари тощо.

Громадяни - діючі учасники Суспільної Системи у випадку переходу на постійну роботу у владні органи чи політичні організації відсторонюються від Суспільного Врядування.

Не допускаються також організації та особи,які представляють інтереси агресора - московії,їх агенти, колаборанти, прихильники та інші залежні особи.

Співпраця та участь в Суспільній Системі започатковується після складання анкети, розміщеної на сайті та затвердждення кандидата.