Основи нової країни

Розбудова Суспільної Системи

ЦІННОСТІ

Суспільна Система урядування розбудовує країну, яка грунтується на неоспірних та підпорядковуючих національних цінностях:

1. Визначальною цінностю є людина, втілення та розвиток її здібностей/талантів.

2. Гідність людини.

3. Правда як носій духовної істини.

4. Духовність становить основу національного буття та підпорядковує матеріальне.

5. Україноцентризм як верховенство інтересів українства та суверенітет Українського народу.

6. Визначальною та незамінною в суспільних відносинах є українська мова.

7. Суспільство рівного доступу/справедливі можливості.

8. Воля та відповідальність кожного громадянина.

9. Єдність та гармонія людини з природою.

10. Природні ресурси - невідчужувана загальнонаціональна власність українського народу.

11. Земля - невід’ємна основа життєдіяльності та розвитку українства.

12. Безпека людини та країни.


ЗАСАДИ

Суспільна Система урядування закладає нові форми суспільних відносин задля дійсного українського народовладдя та створює інструменти для втілення та подальшого гарантування національних цінностей, а саме:

1. Встановлення та здійснення нового типу влади Українського народу - Суспільної Системи урядування громадян в Україні на базі прямої мережевої електронної демократії.

2. Розбудова Суспільної Системи та управління країною є спільною справою відповідальних громадян.

3. Відповідальні громадяни мають обов’язок брати участь у розбудовіі Суспільної Системи, встановленні розподілу владних повноважень та в управлінні країною.

4. Громадяни добровільно об’єднуються у територіальні громади,громадські та професійні об’єднання, політичні організації.

5. Український громадянин відповідальний за формування органів управління та контролювання їх діяльності.

6. Громадяни зобов’язані захищати свої конституційні права та свободи у випадку узурпації влади,посягвнь на конституційний лад,національний суверенітет,теріторіальну цілісність України.

7. Відповідальні громадяни мають володіти вогнепальною зброєю для виконання суспільних обов’язків.

8. Органи влади формуються на засадах субсидіарності та залежні від суспільних важелів впливу на них. Персональний мандат.

9. Управлінцями можуть бути лише громадяни України,віддані інтересам українського народу, виключно з єдиним українським громадянством, набутим в правомірний спосіб.

10. Управлінці відповідальні за зобов’язаннями,що випливають із їх повноважень.

11. Щодо осіб в управлінні діє порядок їх заміни, ротації та відкликання.

12. Для народних депутатів витримується кар’єрний або професійний та освітній ценз.

13. Особи винні у злочинах проти української нації або у руйнуванні державності підлягають покаранню без тіерміну давностіі

14. Ліквідація олігархократії, верховенство загальних національних інтересів та безумовне підпорядкування їм корпоративних,регіональних,місцевих,колективних та інших локальних інтересів.

15. Володіння,розпорядження і управління стратегічними галузями та особливими підприємствами обумовлюється національними інтересами.

16. Земля,вода та інші природні ресурси є загальнонаціональною власністю і не можуть використовуватись на шкоду інтересів українського народу.

17. На землю,як на репродуктивний національний ресурс - позбавлення права власності українського народу та/або користування нею повністю,частково чи тимчасово - не допускається.

18. Кількісні і якісні обмеження на володіння та користування землею сільськогосподарського призначення.

19. Основою аграрного устрою в країні є сімейне фермерське господарювання.

20. В міжнародних справах країна керується національними інтересами, у нас переважають постійні інтереси над постійними друзями.

21. Зазіхання на будь-який аспект суверенітету українського народу обумовлює комплекс заходів нейтралізації ворожих намірів.

22. Обороноздатність країни забезпечується володінням будь-якою зброєю, не забороненою визнаними міжнародними документами.

23. Московія є багатовіковим агресивним ворогом незалежності та суверенітету Українського народу і у теперішньому стані російської федерації становить екзистенційну загрозу існуванню нашої держави та українства загалом.

24. Мобілізація усих ресурсів країни та міжнародної допомоги для перемоги у війні з агресором і звільненні українських земель.

25. Превентивна система інформаційної,економічної та військової безпеки.

26. Загальний військовий обов’язок, резервна армія тіа територіальна самооборона.

27. Повернення української мови в усі сфери суспільної та державної життєдіяльності.

28. Підлприємницька діяльність не може шкодити природньому середовищу.

29. Трудова діяльність будь-якого підприємства,організації є спільною справою її працівників,керівників та роботодавців - практика солідаризму.