Мета Суспільної Системи

Розбудова Суспільної Системи

Велика мета Суспільної Системи - це побудувати країну для українського народу на основі нових суспільних відносин та незмінно здійснювати Суспільне Урядування та гоподарювання українцями в своїх інтересах та задля свого блага. Новітня країна в усих її аспектах суспільного життя та у належних українцям територіях буде слугувати втіленню світоглядних цінностей і українського ладу. Нова модель громадянських стосунків та система управління країною має бути спільно опрацьована і втілена активною частиною громадянського суспільства зусиллями і трудом українського народу. 

Нагальним спонуканням до побудови зовсім нової системи стає поточна загроза втрати незалежної держави, національного суверенітету та розпорошення української нації по світах.Існуюча система суспільних стосунків та владних повноважень складалась впродовж декілької століть в інтересах окупаційних держав - окупантів та є нищівною для українського народу. Саме тому ця системи не може бути виправлена чи покращена , а повинна бути повністю ліквідована. 

Справедливу Україну не створять іноземні фахівці чи обмежені груповими інтересами активісти. Вона буде створена силами , духом та ресурсами перпеважаючого числа національно свідомих, щирих та дієвих громадян. Невичерпним потенціалом для цього слугують неревалізовані спроможності українських людей і громадських організацій та національна здатність чинити громадянську самоорганізацію в часи найнебезпечніших загроз для народу, недавніми проявами якої стали Майдани Помаранчевої Революції та Революції Гідності. 

Супутіньою метою є створення нового організаційного утворення - Суспільної Системи України, налагодження її діяльності,заміщення існуючої системи та постійне удосконалення до потреб часу. 

Розбудова і діяльність Суспільної Системи урядування України, в цілому, і усих її складових поокремо відбувається силами громадянського суспільства та активних громадян, які підпорядковуються цінностям , засадам та іншим основоположним правилам та котрі не пов’язані з антагоністичними або ворожими державами, інтересами, системами, силами,групами тощо.