​Народний Трибунал

Народний Трибунал

Народний Трибунал - Політичний інститут суспільного урядування

Ключовою вимогою Революції Гідності була Зміна Системи!

Кланово-олігархічна Система, яка є еволюційною формою успадкованої комуно-азійської Системи СРСР, після Революції Гідності лише посилилась та по-новому розгорнула неоголошену Війну проти Українського Народу.

Громадянське Суспільство об’єктивно та фактично не має жодного впливу на формування та діяльність органів державної влади.

Концентрація Влади та Власності в Україні в руках олігархів не лише порушує природні права українців та Конституцію України, але й загрожує самому існуванню Українського Народу!

Державна влада повністю стала інструментом Системи у боротьбі з Українським Народом, - саме тому Україна є лідером серед корумпованих держав, а боротьба з корупцією стала лише політичним лозунгом олігархічних прислужників.

Звичайна людина не має можливості себе захистити в існуючій системі – юридичні механізми працюють за «великі гроші» та тільки для «своїх», а право на зброю – категорично відсутнє.

Перемога Українського Народу у цій війні буде тільки за умови створення та розбудови своєї Української Суспільної Системи справжнього громадського урядування, і Народний Трибунал є одним із необхідних та найважливіших її інструментів!

Відповідно до законів України та міжнародного права Український Народ має право проводити фахове розслідування злочинів, збирати докази та формувати обвинувачення, давати правову оцінку злочину та виносити юридично обґрунтований вирок. Це є правом як будь-якої окремої людини, так і суспільства в цілому. Після проведення вищезазначеного справедливого розслідування та винесення юридично-обгрунтованого вироку Народний Трибунал зокрема та громадянське суспільство в цілому мають право та обов’язок здійснювати всі необхідні справедливі кроки задля реалізації покарання винуватих та усунення наслідків вчинених злочинів.

Використовуючи концепцію Нюрнберського процесу Міжнародного Військового трибуналу, опираючись на нього, як на прецедент на шляху встановлення справедливості; враховуючи обставини, що несуть загрозу самому існуванню Українській Нації та державі Україна; враховуючи факт неоголошеної війни проти Українського Народу, у якій ми маємо як зовнішніх, так і внутрішніх ворогів ми оголошуємо про створення Народного Трибуналу та підготовку до його роботи.

Головна мета Народного Трибуналу:

Повернути Владу та Власність Українському Народу, що затверджено нашим природним правом та Конституцією України!!!

Для досягнення цієї мети здійснюватиметься:

  • 1.Першочергове розслідування фундаментальних злочинів, що руйнували основи державності Українського Народу;
  • 2.Притягнення до кримінальної відповідальності усіх осіб, що чинили злочини проти Українського Народу та причетних до руйнування основ державності України;
  • 3.Відшкодування усіх збитків, завданих Українському Народові, в тому числі і шляхом повернення вкраденої власності та повної конфіскації, або введення в обіг держави матеріальних благ, прямо чи опосередковано отриманих внаслідок злочинної діяльності.


Місія Народного Трибуналу - це реалізація справедливого законного народного впливу прямої дії на злочинну владу в цілому та на окремих злочинців зокрема.

Народний Трибунал – структуроване, відповідно до законодавства України, об’єднання патріотів-фахівців в області правознавства, зокрема колишніх суддів та прокурорів, адвокатів, задля забезпечення зміни існуючої корупційної Системи Влади в Україні, очищення України від злочинців та притягнення останніх до жорсткої кримінальної відповідальності.

Найважливішим результатом діяльності Народного Трибуналу є повне глибинне неупереджене розслідування найбільш суспільно небезпечних злочинів, наслідки яких завдали або можуть завдати надзвичайної шкоди та/або становлять загрозу для існування Української Нації та Держави.

Сам факт повного прозорого публічного розслідування, висвітлення злочинів проти Українського Народу, одночасно поєднаний з існуванням вироку Народного Трибуналу, з відтермінуванням приведення вироку в дію, є одним із необхідних кроків на шляху очищення України та її майбутньої перемоги у війні із зовнішніми та внутрішніми ворогами.

Публічне, чітке та прозоре висвітлення злочинної діяльності - підстава для звернення у відповідні правоохоронні та судові органи державної влади України та міжнародні органи, заради справедливого законного притягнення злочинців до відповідальності. Окрім цього це є шляхом та підставою для подолання наслідків таких злочинів та профілактика їхнього повторного вчинення у майбутньому.

В той же час, за необхідності в державі глобальної люстрації та реформування силових структур та судів, фахівці, що беруть участь у роботі Народного Трибуналу України, формують природний кадровий резерв задля реформування відповідних державних інститутів.

Народний Трибунал (далі НТ) як інститут суспільного урядування складається із адміністративно-організаційної та судової частин.

Адміністративно-організаційна частина складається із Правління Народного Трибуналу та функціонального Штабу НТ.

Правління Народного Трибуналу забезпечує організаційне функціонування Штабу НТ та безпосередньо НТ (судової частини).

Правління НТ на підставі поданих її членами або іншими особами фактів щодо наявності діяння, що може становити собою злочин із найвищою мірою суспільної небезпеки, приймає рішення про відкриття трибунального провадження.

До моменту набуття НТ загальнонаціонального рівня поширення Правління НТ формує безпосередній склад судової частини НТ, в тому числі і з числа засновників НТ.

Персональний склад судової частини щодо кожного трибунального провадження формується окремо: на підставі всіх наявних обставин на момент відкриття даного провадження.

Штаб НТ забезпечує функціональну діяльність, займається внутрішнім та зовнішнім документообігами та листуванням, офісною роботою, матеріально-технічним забезпеченням НТ, організацією та забезпеченням проведення усіх етапів трибунального розслідування та проведень засідань НТ, забезпечує відеозапис та трансляцію усіх публічних складових діяльності НТ, зокрема засідань НТ, доказової бази, показів свідків тощо; здійснює інформаційний супровід діяльності судової частини, займається медійною роботою тощо.

Судова частина НТ організаційно не підпорядковується Правлінню НТ, а її діяльність є публічною та прозорою, опирається на загальні принципи судочинства України, водночас враховуючи необхідність своєчасного висвітлення різної інформації задля уникнення перешкод веденню слідства.

Судова частина НТ займається безпосередньо всіма юридично-процесуальними стадіями трибунального провадження, проведенням засідань Народного Трибуналу, винесенням вироку та його подальшим виконанням.

До судової частини НТ належать:

  • 1.Орган слідства та обвинувачення: прокурор, старші слідчі та слідчі.
  • 2.Колегія суддів та присяжних.
  • 3.Захист як право обвинувачуваного.

Громадяни, відповідальні за долю України, Українського Народу та за свою долю, повинні прийняти активну участь у підготовці та діяльності Народного Трибуналу України!